Thursday, January 24, 2019

Sports National Players

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Charel Krutgyakumar Ravjibhai

  • National Jharkhand Ranchi U-14
  • Archery Shalakiya

Du Bhil Ajaykumar Vikrambhai

  • National Jharkhand Ranchi U-14
  • Archery Shalakiya

Du Bhil Jayeshkumar Vikrambhai

  • National Jharkhand Tata Sub Junior Archery Association

Du Bhil Vikeshkumar Kemjibhai

  • National Hariyana Kurukshetra U-16
  • Archery Shalakiya

Parmar Rahulkumr Bharatsinh

  • West Bengal Kolkatta Kalyani U-17 Football
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Rathva Sarjanbhai Gamjibhai

  • National Hariyana Kurukshetra U-16
  • Archery Shalakiya
               
Designed By : Macro World Softwares